دبستان غيردولتي پسرانه الفباي تربيت اسلامي

نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
/
/
 
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه  
محل تولد  
پایه
آخرین معدل
دین*
 
ملیت*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
ویژگی های فردی *  
توضیحات  
سابقه پزشکی*  
شغل *  
آدرس محل کار*  
تلفن محل کار  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
توضیحات  
نام  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی*  
تلفن همراه*  
نسبت
 
نام
 
سن
 
میزان تحصیلات


سال تحصیلی
 
مقطع
 
پایه
 
معدل
نام مدرسه
 
آدرس مدرسه
 
توضیحات
 


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
ویژگی های فردی
توضیحات
سابقه پزشکی

اطلاعات پدر
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
توضیحات

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه

مشخصات افراد خانواده


سابقه تحصیلی