چاپ خبر
دبستان پسرانه الفبای تربیت شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۲
بازگشایی مدارس
باز هم اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید...

چه شگفت انگیز اسـت نم نم بارش قطرات علم و دانش و چه زیباست فرارسیدن این فصل نورانی و حیات بخش. زدودن غبار ظلمت و جهل، رویش غنچه های علم و دانش، گام نهادن در سرزمین نور و گسترانیدن سفره های موفقیت در سر آغازی فصل مهر اسـت.

بیائیم برای فصل شکفتن حقایق سر تعظیم فرود آورده و بر مهربانی های ان لبخند و بر دستان پر مهر او بوسه های تکریم زنیم تا شاهد شکوفائی ایرانی عزیز و سرافراز باشیم. شکوفایی سر سبز فصل علم و دانش بر همه ی ی اصحاب فرهیخته و دانش پروران مبارک.

انتهای پیام/.